2021-12-15

Milso stödjer Läkare utan gränser

Stöd till Läkare utan gränser

Milso har även i år lämnat bidrag till Läkare utan gränser för deras insatser vid kriser där det finns behov av medicinsk hjälp runt om i världen. Deras insatser fyller en viktig funktion för många människor som drabbas av kriser av olika slag runt om i världen.

- Läkare utan gränser är en berömvärd organisation som hjälper människor i nöd eller utsatta situationer och vi fortsätter gärna att lämna bidrag till stöd för deras arbete, säger Kristian Hammar VD Milso AB.